Silketrykk, også kalt serigrafi, er en grafisk trykkemetode der trykkfargen blir overført til underlaget gjennom en stram,
finmasket duk, som er oppspent på en solid ramme. Hovedpoenget ved teknikken er at tekstilduken kan prepareres med
emulsjon og belyses, slik at den får åpne og tette partier som henholdsvis slipper og ikke slipper trykkfarge gjennom.


Trykkingen foregår på den måten at et papir (eller det materialet det skal trykkes på) legges under rammen med den ferdige
bearbeidete duken. Trykkfargen legges på innsiden av den ene rammekanten og dras over duken med en rakel eller skrape,
slik at fargen presses gjennom dukens åpne partier.  I det ferdige trykket tilsvarer fargefeltene dukens åpne partier, mens de
fargede tilsvarer dukens tette. (Delvis hentet fra Hva er grafikk, utgitt av Kunstverket, Oslo, 2007).

 

Grafikkverksted.

 

Foto overført til film.

 

Filmen skal overføres til silketrykkrtamme.

 

Silketrykkramme som skal dekkes med fotoemulsjon.

 

Silkeramme settes inn for belysning.

 

Vakumkopiramme er lukket og belysning foregår.

 

UV-lampe til belysning.

 

Silkeramme spyles og fotooverføring kommer til syne.

 

To silketrykkrammer klare til trykk.

 

Silketrykkpresse.

 

Trykkfargen er lagt på innsiden av rammekanten.

 

Trykkfargen dras over duken.

 

Ferdige silketrykk som ligger til tørk.

 

Ferdigstilte verk.

 

 

Tilbake til forsiden.