English version here

 

TEKSTER

 

 

Landscape and Power/I kraft av landskapet, Spor, Linjer i landskap
Dette er titlene på tre emner jeg har jobbet med siden 2007, og som nå har smeltet sammen til et prosjekt, som for tiden berører og er en del av selve livet. Separatutstillingen min i 2015 (Galleri –SG) fikk tittelen Landskap i landskapet av flere årsaker, blant annet fordi tre emner om landskap har blitt til ett.


Landscape and Power kunne like gjerne hatt tittelen I kraft av landskapet. Ved hjelp av landskap vil jeg gjerne formidle noe annet enn landskapet som sted. Mine bilder tar aldri utgangspunkt i virkelige steder. Jeg er aldri ute og maler i den forstand at jeg gjengir det jeg ser. Likevel maler jeg mer eller mindre abstraherte landskap. Mange kan også se landskap i mine nonfigurative bilder. I kraft av landskapet prøver jeg å formidle en stemning, en antydning eller en hendelse. Landscape and Power – er identisk med tittelen på den amerikanske kunsthistorikeren W.J.T. Mitchells bok, som ble utgitt i ny og utvidet utgave i 2002.


W.J.T. Mitchell har undersøkt landskapsmaleriet gjennom tidene og hvordan kunstnere før og nå uttrykker seg gjennom landskapet. Han beskriver ordet landskap, som noe annet enn bare et substantiv. Det kan også være et verb – sagt med andre ord – det kan være en hendelse eller en handling. Gjennom landskapet uttrykker kunstneren seg ved at bildet kan vise til sosiale og politiske problemstillinger.


Landskapet som representasjon kan være et virkemiddel til å skape opplevelser hos betrakteren – ikke opplevelsen av landskap som sted, men som følelse. Opplevelsen av ensomhet, stillhet, ro, larm, lyd, hendelser, ubehag, glede osv.


Spor
Jeg har jobbet med emnet spor gjennom maleriet, fotografiet og objekter. Spor etter mennesker og objekter som er i ferd med å gå tilbake til naturen. Jeg har funnet det vakre i forgjengelighet. Fra kunsthistorien har vi Masaccios freske Treenigheten, som minner oss om at alt er forgjengelig. Jeg har vært i Santa Maria Novella i Firenze og fotografert fresken og brukt fotografiet i noen sammenhenger. Og jeg har observert og fotografert noen objekter i naturen, som mennesker har etterlatt. Jeg har tre objekter som jeg har fotografert vår, sommer, høst og vinter gjennom 9 år. Det er en oransje traktor som er forlatt i skogen, en lastebil som er forlatt på et jorde og en spade forlatt i en sprekk i berget langt oppe på fjellet. Alle tre vil en gang opphøre å eksistere. Jeg har en kunstinstallasjon der fotografiet av spaden en del av installasjonen med tittelen Dette er ikke en spade. Verket Lyden av stillhet (Trøndelagsutstillingen 2010) er et makrofoto av en liten del av lastebilen. Jeg har hatt en serie makrofotografier av rust med tittelen Spor. Jeg har samlet rustne gjenstander og jeg har brukt farger og former fra disse i malerier. I utstillingen Landskap i landskapet har jeg gjengitt gamle naust som er i ferd med å gå tilbake i naturen.


Linjer i landskap
Jeg merker meg alt som skaper linjer i landskapet – striper etter fly, strømledninger mot himmelen, stolper, trær og greiner, arkitektur, horisonten, silhuetter, formasjoner i landskapet. Jeg henter linjene inn i maleriene mine. Og i fotografiene. Jeg skaper komposisjoner med linjer. Jeg finner tonen i bildet.


Elementer fra de tre emnene var med i den siste utstillingen min, Landskap i landskapet.

 

Tilbake til forsiden.